Børnehuset Solbjerg
Børnehuset Solbjerg
Solbjerghaven 2
3500 Værløse
amk@furesoe.dk
72358320

Kalender

Velkommen til Solbjergs webside. Her er vores tilsynsrapport. Herover kan du se billeder fra Solbjergs hverdag - Hvis du vil vide mere om Solbjerg, så klik ind under fanerne.

Fra 1. januar 2019 er Solbjerg et selvstændigt dagtilbud. 
Teksterne vil blive rettet efterhånden. 
De fleste politikker, der var gældende for det tidligere område Sydvest vil fortsat være gældende for Børnehuset Solbjerg.

Der er desværre flere steder, hvor linket til Furesø Kommunes hjemmeside ikke virker - fordi Furesø har lavet ny hjemmeside. Det vil blive rettet efterflg. Du kan evt. søge direkte på Furesøs hjemmeside. f.eks. med mad og måltidspolitik.

 

red. 

6.2.2020

Værdier

Børnehuset Solbjergs pædagogiske profil

De syv sanser - udvikling og oplevelser


I Børnehuset Solbjerg tager pædagogikken udgangspunkt i de sociologiske og fysiske rammer, der er i og omkring børnehuset.
Familierne bor i nærområdet. Solbjerg ligger i et naturområde med hurtig adgang til skov og sø. Huset er bygget i 1998 med et stort fællesrum omgivet af fem grupperum.
 

Pædagogiske værdier i Solbjerg
Hos os er den fornemste opgave naturligvis at drage omsorg for børnene og give børnene de bedste udviklingsmuligheder.
Børnene udvikler sig gennem de påvirkninger, de får i dagligdagen, hvilket vil sige, at udviklingen sker i alle de aktiviteter, de i dagens løb deltager i.
Det er vi opmærksomme på og tager udgangspunkt i, når vi på baggrund af følgende værdier planlægger hverdagen i huset:


Børnefællesskaber
I Solbjerg arbejder vi med at danne forskellige børnefællesskaber. Børnene er i henholdsvis vuggestue- og børnehavegrupper.
Vi arbejder med relationerne mellem børn og børn og børn og voksne. Derfor skaber vi rum for at børnene kan være sammen både i små og større grupper, med jævnaldrende børn og med yngre eller ældre børn. Med jævnaldrende kan børnene arbejde ud fra lige forudsætninger og samarbejde om en opgave på lige betingelser.
Når ældre og yngre børn er sammen kan de ældste drage omsorg for de yngste og de yngste kan lære af de ældste - det gælder både viden og de sociale regler, der er i huset.


Børns sanser
Vi arbejder med at udvikle børnenes sanser både inde og ude. Det ses tydeligt, når man kommer ind i Solbjergs fællesrum, der er et rum, hvor der er meget fysisk udfoldelse både med og uden musik. Udenfor, både på legepladsen og i naturen er der mange sanseindtryk. Vi arbejder der hvor børnenes udviklingsmuligheder har de bedste vilkår. For eksempel er vi opmærksomme på, at de små børns motorik udvikler sig bedst, når de ikke er pakket ind i flyverdragt.
I Solbjerg får alle børn mad, der bliver lavet i vores køkken. I børnenes måltider bliver især smag-, lugt- og synsans stimuleret.

For det enkelte barn og børnegruppen betyder det:
Når vi arbejder med motoriske aktiviteter og når børnene i børnekulturen er motorisk aktive får via de påvirkninger der er i aktiviteten stimuleret flg sanser:
Synssansen, Følesansen, Balancesansen, Høresansen, Kropsansen (den proprioceptive sans) 

Når vi arbejder med kreative aktiviteter – male, tegne, klippe, se film, høre musik får børnene afhængig af indholdet i aktiviteten stimuleret alle syv sanser:
Synssansen, Følesansen, Balancesansen, Høresansen, Kropsansen (den proprioceptive sans), Lugtesansen, smagssansen.

I måltiderne er der særlig fokus på:
Synssansen, Følesansen, Balancesansen, Høresansen, Kropsansen (den proprioceptive sans), Lugtesansen, smagssansen.

Når børnene er ude – enten på legepladsen eller naturen får børnene stimuleret flg sanser:
Synssansen, Følesansen, Balancesansen, Høresansen, Kropsansen (den proprioceptive sans), Lugtesansen, 

For det enkelte barn betyder det at det får mulighed for at tage ved lære via den læringsstil, der er barnets og derudover bliver udfordret i de øvrige læringsstile ved medarbejdernes sprogliggørelse af de oplevelsesmuligheder der er i rummet og handlingen.

Naturen
I Solbjerg bruger vi både naturen i det pædagogiske arbejde – både den nærmeste på legepladsen, men også naturen lidt længere væk – skov og sø.
Naturen bliver brugt som et element i alle læreplanstemaer. En cykeltur til søen kan indholde noget om, hvordan man hjælper hinanden undervejs og samtaler om naturens gang er en del af sprogarbejdet for både store og små.


Fysisk aktivitet
Det store fællesrum er indrettet, så der er mulighed for at have motorik og rytmikforløb for alle aldersgrupper. Når det ikke bliver brugt til voksenstyrede aktiviteter, leger børnehavebørnene der. De kan bruge de motorikmaterialer, der er – bolde, basket-net, hulahopringe m.m. eller de kan bruge konstruktionslegetøj, der kræver mere plads for eksempel "kæmpe" lego og togbane.
Legepladsen bruger vi året rundt, og her er der gynger, sandkasser, rutschebaner, fodboldbane, bålhytte, cykelbaner, klatrestativer, bakker og frie græsarealer.
 

Barnets alsidige personlige udvikling – herunder selvhjulpenhed

Vi har fokus på barnets personlige udvikling. Det giver selvværd og selvtillid at kunne mestre sit eget liv. Derfor er det en vigtig del i den pædagogiske dagligdag at arbejde med børns selvhjulpenhed, både i de daglige rutiner – måltid, påklædning m.m. og i aktiviteter. Børnene gør det, de kan uden hjælp - vi udfordrer dem, der hvor de er lige på vej til at kunne klare opgaven alene - og vi hjælper dem/løser opgaverne, der hvor de ikke kan.