Børnehuset Solbjerg
Børnehuset Solbjerg
Solbjerghaven 2
3500 Værløse
amk@furesoe.dk
72358320

Kalender

Velkommen til Solbjergs webside. Her er vores tilsynsrapport. Herover kan du se billeder fra Solbjergs hverdag - Hvis du vil vide mere om Solbjerg, så klik ind under fanerne.

Fra 1. januar 2019 er Solbjerg et selvstændigt dagtilbud. 
Teksterne vil blive rettet efterhånden. 
De fleste politikker, der var gældende for det tidligere område Sydvest vil fortsat være gældende for Børnehuset Solbjerg.

Der er desværre flere steder, hvor linket til Furesø Kommunes hjemmeside ikke virker - fordi Furesø har lavet ny hjemmeside. Det vil blive rettet efterflg. Du kan evt. søge direkte på Furesøs hjemmeside. f.eks. med mad og måltidspolitik.

 

red. 

6.2.2020

Dagens gang


Her kommer informationer om dagligdagen i de to afdelinger i Solbjerg.
Vuggestuen med to grupper (stuer) og børnehaven med to/tre grupper (stuer)


Morgenstund kl. 7. til ca. 7.45
Solbjerg åbner kl. 7 og fra 7 til ca. 7.30 er alle børn og medarbejdere i vores store alrum.
Her er der mulighed for at børnene kan spise evt. medbragt morgenmad ved det store bord, hvor der tages imod børn og forældre. Børnene sidder sammen med de voksne eller boltrer sig med de motoriske redskaber, der er i rummet.
Fra kl. 7.30 lukkes der op i den ene vuggestuegruppe og lidt senere i den ene børnehavegruppe.
Fra kl. 8 modtages børnene i den afdeling de hører til.


Dagens gang i vuggestueafdelingen.
Senest kl. 8.30 er begge stuer åbne. Kl. 8.45 til 9.15 er der et lille måltid med frugt, brød og mælk, efterfulgt af en samling på gulvet med sang og samtale om hvad der ske om formiddagen.
Kl. 9.30 går dagens aktiviteter i gang.
Det kan f.eks være motorik i alrummet for en gruppe med jævnaldrende på begge stuer, en tur på legepladsen eller en gruppe med sproglege. De yngste børn sover om formiddagen, hvis de har brug for det.
kl. 10.45 er der frokost efterfulgt af leg, bleskift inden de børn, der nu skal sove puttes i krybberummet eller på den ene af stuerne, hvor de ældste vuggestuebørn sover.
De børn, der har sovet om formiddagen får frokost og leger på den anden stue.
kl. 14 er der eftermiddagsmad på stuerne. Her efter er der leg eller andre aktiviteter på stuen eller på legepladsen. I løbet af eftermiddagen hentes børnene af deres forældre. Fra kl. 16.30 er børnene enten samlet på den ene stue eller i alrummet sammen med børnehavebørnene. 

Selvhjulpenhed i vuggestuen,
I alle rutiner og aktiviteter træner vi børnenes selvhjulpenhed. Det betyder at børnene i det daglige oplever små successer, når de kan mestre at klare sig selv. Det betyder imidlertid også at f.eks. påklædning tager meget lang tid. 


Søvn i vuggestuen.
Vuggestuebørnene sover, når de har behov for det. Vi vækker ikke børnene.
Vi følger den "søvnpolitik" der er i Furesø Kommune.

Dagens gang i børnehaven.
Fra kl. 8.30 er der åbent på alle tre stuer. Mellem kl. 9 og 9.30 går dagens planlagte aktiviteter i gang. Børnene bliver opdelt i grupper, hvor nogle f.eks. har kreative aktiviteter, andre er på tur eller på legepladsen. Kl. 11 spiser alle frokost på stuerne. Mellem kl. 12 og kl. 14 sover de yngste børn sammen med børnene i vuggestuen og de andre børn er på legepladsen.
Kl. 14 er der eftermiddagsmad på stuerne. Derefter leger børnene på stuen eller i vores alrum. I alrummet er der i stueplan mulighed for at bruge de motoriske redskaber, der er her. Der er store byggeklodser, basketkurv. Det er her, der er rum og plads til at bruge kroppen. På hemsen er der indretter dukkekøkken, udklædningstøj og et område med konstruktionslegetøj og biler.
Kl. 16.30 er børnene i alrummet ofte sammen med vuggestuebørnene

Læreplansaktiviteter for alle
Fælles for alle børn er at de voksenstyrede aktiviteter tager udgangspunkt i de læreplanstemaer vi arbejder pt.
Læreplanstemaer er beskrevet her (åbner pdf-fil)
Vi arbejder med to læreplanstemaer ad gangen, sådan at vi har to læreplanstemaer fra januar til juni og to andre fra juli til december.

Fredagssyngesamling
Fælles for alle børn er også at vi har syngesamling hver fredag fra kl. 10 til 10.30.

Brug af legeplads
Her er gynger, klatrestativer, sandkasser, cykelbaner, fodboldbane, bålplads, bakker, frugttræer og græsplæner.

Børnehavebørn, der ikke sover, er ude i tidsrummet 12-14 (dog undtaget farligt vejr og meget dårligt vejr). De børnehavebørn, der sover i det tidsrum er ude, når vi vurderer at der ikke er andre aktiviteter, der har højere prioritet f.eks læreplansarbejdet, sprog, motorik m.m.

Vuggestuebørn er ikke så meget ude om vinteren, da selvhjulpenhed, motorik, læreplanstemaer prioriteres højere. - det f.eks er svært at træne motorisk for de små børn, når de er i flyverdragt. 

I sommerhalvåret bliver legepladsen meget af både små og store børn. F.eks. spiser børnehavebørnene ofte eftermiddagsmad ude og børnene er ude til Solbjerg lukker.