Børnehuset Solbjerg
Børnehuset Solbjerg
Solbjerghaven 2
3500 Værløse
amk@furesoe.dk
72358320

Kalender

Velkommen til Solbjergs webside. Her er vores tilsynsrapport. Herover kan du se billeder fra Solbjergs hverdag - Hvis du vil vide mere om Solbjerg, så klik ind under fanerne.

Fra 1. januar 2019 er Solbjerg et selvstændigt dagtilbud. 
Teksterne vil blive rettet efterhånden. 
De fleste politikker, der var gældende for det tidligere område Sydvest vil fortsat være gældende for Børnehuset Solbjerg.

Der er desværre flere steder, hvor linket til Furesø Kommunes hjemmeside ikke virker - fordi Furesø har lavet ny hjemmeside. Det vil blive rettet efterflg. Du kan evt. søge direkte på Furesøs hjemmeside. f.eks. med mad og måltidspolitik.

 

red. 

6.2.2020

Trivselsvurdering


Tidlig opsporing tidlig indsats - Furesø Kommune

Alle børn skal trives, udvikle sig og lære

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber. (Fra Furesø Kommunes ”Børne- og Ungepolitik”.)

Som det fremgår af Furesø Kommunes fælles børne- og ungepolitik, har det høj prioritet i det daglige arbejde med børnene i Furesø Kommune, at de trives og udvikler sig.

Furesø Kommune samarbejder med Socialstyrelsen om at arbejde med ”Model for Tidlig Opsporing” i sundhedsplejen, dagpleje og daginstitutioner. Det er en model, hvor vi udvider og systematiserer arbejdet med at sikre børnenes trivsel. Et væsentligt element i ”Model for Tidlig Opsporing” er løbende trivselsvurderinger, foretaget af fagpersoner tæt på børnene.

Trivselsvurderingerne gennemføres to gange årligt. Børn mellem 0 og 1 år trivselsvurderes af sundhedsplejersken, mens de 1 – 6 årige børn vurderes af fagpersoner i dagtilbuddene.

Trivselsvurderingen gennemføres på en måde, så sundhedsplejersken eller fagpersoner i dagtilbuddet:

  • så tidligt som muligt får øje på, hvis et barn måske ikke trives i sin hverdag
  • sammen med barnets forældre finder ud af, hvad der i fællesskab kan gøres for at barnet får en god, tryg og udviklende hverdag
  • får ideer til at udvikle barnets udviklings- og læringsmiljø.

http://www.furesoe.dk/Borger/BoernOgFamilie/Tidlig%20opsporing/Trivselsvurdering