Børnehuset Solbjerg
Børnehuset Solbjerg
Solbjerghaven 2
3500 Værløse
amk@furesoe.dk
72358320

Kalender

Velkommen til Solbjergs webside. Her er vores tilsynsrapport. Herover kan du se billeder fra Solbjergs hverdag - Hvis du vil vide mere om Solbjerg, så klik ind under fanerne.

Fra 1. januar 2019 er Solbjerg et selvstændigt dagtilbud. 
Teksterne vil blive rettet efterhånden. 
De fleste politikker, der var gældende for det tidligere område Sydvest vil fortsat være gældende for Børnehuset Solbjerg.

Der er desværre flere steder, hvor linket til Furesø Kommunes hjemmeside ikke virker - fordi Furesø har lavet ny hjemmeside. Det vil blive rettet efterflg. Du kan evt. søge direkte på Furesøs hjemmeside. f.eks. med mad og måltidspolitik.

 

red. 

6.2.2020

Årets gang


Der er mange begivenheder i årets løb, der har betydning for den pædagogiske dag i Solbjerg. Her gives en kortfattet beskrivelse.

Årstiderne:
Årstiderne har stor indflydelse på hvad der sker. Først og fremmest vejret. Aktiviteterne planlægges til at være ude eller inde. Efterår og vinter er vi mere inde. Naturens skiften bringes ind i både læreplanstemaer og de daglige aktiviteter, f.eks. som samtaleemne ved samlingerne i både børnehave- og vuggestueafdeling. Turene foretages efter hvad der er at se på både i nærområdet og andre steder.


Traditioner:
Vi har aktiviteter til fastelavn, påske og jul, der relaterer her til.
Forældresamarbejde:
Vi har forældremøde for alle i maj måned, blomsterdag for bedsteforældre og andre i foråret, sommerfest i juni og julefest i december. Derudover er der introduktion til børnehaveafdelingen, når børnene skal flytte fra vuggestue til børnehave. Der er forældresamtaler i november med de forældre, hvis børn skal starte i FFO (Furesø Fritidsordning) og skole året efter.


Modtagelse af nye børn:
Når stuerne skal have nye børn, enten fordi der kommer nye børn til huset eller børnene skal flytte fra vuggestuen til børnehaveafdelingen tages der højde for det i de aktiviteter, der planlægges, så de nye børn oplever at blive modtaget i trygge forhold.


Overgang til FFO og skole:
I foråret er der aktiviteter for de børn, der skal flytte til FFO og skole. Det er f.eks. besøg på FFOen og i skolen.


Samarbejde med de andre afdelinger i vores områdeinstitution:
Her har vi f.eks. en fælles idrætsdag for de ældste børnehavebørn i september.